© Copyright: HNL       Webmaster
In de nog prille Flevopolder ontstonden destijds her en der wat biljartclubjes.      Van enige vorm van georganiseerd biljarten was geen sprake. Lelystad kende maar één vereniging: biljartvereniging “De Meerkoet”, gehuisvest in het destijds gelijknamige restaurant. Aangezien zij al enige tijd een ledenstop had, rees de vraag of het niet mogelijk was een nieuwe vereniging op te richten. Drie inwoners van Lelystad, t.w. de heren Everts (toenmalig directeur van de Agora), Jan Lageweg (vice-voorzitter en nadien voorzitter van de Koninklijke         Nederlandse Biljartbond) en Jacques Timmers (een enthousiast biljartliefhebber) raakten met elkaar in contact en besloten op 15 mei 1979 een informatieavond te organiseren om te peilen of er voldoende belangstelling zou bestaan voor een nieuwe biljartvereniging. De uitnodiging werd aan de Lelystedelingen kenbaar gemaakt in een huis-aan-huisblad. Op die gedenkwaardige informatieavond ontvouwde het drietal aan 20 belangstellenden hun plan tot oprichting van een nieuwe vereniging onder de vlag van de KNBB, waarbij dhr. Everts de toezegging deed vergaderzaal 2 (vlak achter het toneel) als accommodatie ter beschikking te willen stellen. Die bijeenkomst was dusdanig positief dat uit de groep van 20 belangstellenden een voorlopig bestuur kon worden samengesteld die de opdracht kreeg de officiële oprichtingsvergadering op 5 juni 1979 voor te bereiden. Uiteindelijk traden er daadwerkelijk 15 mensen toe die onder de nodige hilariteit een naam voor de vereniging moesten bedenken. Vele suggesties passeerden de revue (o.a. BAL: Biljartvereniging Agora Lelystad) maar tenslotte werd gekozen voor de in onze polder toepasselijke naam “Het Nieuwe Land”. Onze biljartvereniging was een feit! In de daarop volgende maanden is er veel vergaderd en geregeld. Dat resulteerde uiteindelijk in de aanschaf van 2 splinternieuwe (gefinancierde) Roothaert biljarts, een oude koelkast voor de koude drankjes en diverse andere benodigdheden. Saillant detail was, dat we onze drank moesten afnemen van de Agora maar het vervolgens met opslag mochten doorverkopen aan de leden. Op 30 augustus 1979 vond de eerste officiële ledenvergadering plaats. Twee belangrijke punten waren de aansluiting bij het biljartdistrict Amsterdam en de aankondiging dat wethouder Jos van Leeuwen op maandag 3 september 1979 de start zou inluiden van het eerste biljartseizoen. HISTORIE HISTORIE GALERIE GALERIE LOCATIE LOCATIE WEDSTRIJDEN WEDSTRIJDEN BESTUUR BESTUUR START START LINKS LINKS -  K  N  B  B  - HET NIEUWE LAND LELYSTAD Het Nieuwe Land Biljartvereniging Vervolg