© Copyright: HNL       Webmaster
Als klap op de vuurpijl gaven de ereklassers Rini van Bracht en Ad Verlouw een maand later een perfecte demonstratie driebanden en kunststoten. Wat we aanvankelijk niet wisten was, dat er boven ons hoofd een dansschool was   gevestigd. Het gedreun van stampende voeten leidde regelmatig tot irritaties waardoor een enkeling zich liet verleiden met het achtereinde van z’n keu tegen het plafond te bonzen. Het effect was dat de dansers gewoon door stampten maar de splinters van het vezelplaatplafond op de biljarts dwarrelden. Desalniettemin is de sfeer in het zaaltje altijd goed geweest, zij het dat door sterke toename van het aantal leden (in korte tijd gegroeid naar 35) te weinig speeltijd kon worden geboden met slechts 2 biljarts. Plaatsing van een derde biljart was ons onmogelijk en dus zagen we met lede ogen het ledenaantal op het einde van het seizoen 1979/80 op 20 staan. Het bestuur was inmiddels al naarstig op zoek naar een ruimere en betere behuizing. Uiteindelijk was het wederom Jan Lageweg die het initiatief nam tot een gedurfd maar tegelijkertijd aantrekkelijk plan: oprichting van een eigen biljartcentrum middels een stichting. Volgens deze formule had hij al eerder met veel succes een biljartcentrum in Apeldoorn van de grond gekregen en waarom zou dat in Lelystad niet kunnen? Het biljartcentrum zou dan door middel van verhuur en barexploitatie ter beschikking kunnen worden gesteld aan meerdere verenigingen. In oktober 1980 werd dit plan steeds concreter en ontstond er een intensief contact met onze zustervereniging “De Meerkoet”. Na overleg met alle leden werd besloten dat beide verenigingen in gelijke mate vertegenwoordigd zouden worden in het bestuur van de op te richten stichting Biljart Centrum Lelystad. Stichting B.C.L. werd op 4 november 1980 opgericht en in amper anderhalve maand werd met een enorme inzet van talloze vrijwilligers uit beide verenigingen een gehuurd bedrijfspand annex garage a/d Kempenaar 03-09 omgetoverd tot het eerste biljartcentrum in de Flevopolder. Een staaltje eendrachtige samenwerking die z’n weerga niet kent! De garage werd verbouwd tot bar- en keukenruimte en het bedrijfspand tot biljartzaal met drie wedstrijdtafels. Op 13 december 1980 vond de feestelijke opening plaats door wethouder mevr. Zuidema van sportzaken. HISTORIE GALERIE LOCATIE WEDSTRIJDEN BESTUUR START LINKS -  K  N  B  B  - HET NIEUWE LAND LELYSTAD Het Nieuwe Land Biljartvereniging Vervolg